Dette er Hunden Blå

Hunden Blå er et lek- og lærprogram til innlæring av trygg omgang med hund beregnet på barn fra 3 til 6 år og foreldrene deres. Hunden Blå består av en CD-rom og en foreldrehåndbok. Foreldrehåndboken hjelper foreldre og lærere å forklare barna budskapet i historiene om Hunden Blå.

 

Hunden Blå forhindrer hundebitt.

Hundebitt er traumatisk for både barn og voksne og for hunden kan det bety en rask avslutning på livet. Nå kan du få hjelp til å forhindre at hunden din biter familiens yngste medlemmer.

 

Lærer barn hundespråket: Å vokse opp med hund er for de fleste en positiv opplevelse. Likevel vet vi av små barn har større sjanse en andre grupper for å bli bitt av hund, og at når det skjer, så skjer det hjemme med en hund som barnet kjenner. I åtte av ti tilfeller er det barnet som har tatt kontakt med hunden når det blir bitt. Målet med Hunden Blå er å lære barn å forstå hvilke situasjoner som kan være ubehagelige for hunden og dermed potensielt farlige for barnet.

 

Samspill mellom barn og foreldre: Hunden Blå består av en CD som bygger på samspill med barnet og en foreldrehåndbok. Opplegget er beregnet på barn fra tre til seks år og foreldrene deres. Foreldrehåndboken hjelper de voksne med å forklare barna budskapet i historiene om Hunden Blå.

 

Barn lærer av Hunden Blå: Studier ved Institutt for psykologi ved Universitetet Lincoln i Storbritannia viser at Hunden Blå er et nyttig læringsverktøy. Barna har størst utbytte av Hunden Blå når de sitter sammen med en voksen foran PC-en, fordi den voksne kan forklare sitasjonen.

 

Foreldrene har ansvaret: Oppdragelse av hunden er alltid er de voksnes ansvar. Små barn bør aldri være alene med en hund uten at det er en voksen til stede.

 

Europeisk prosjekt: Hunden Blå er et europeisk prosjekt utviklet av leger, veterinærer, psykologer og kunstnere i Belgia, Nederland og Storbritannia. Prosjektet eies av den ideelle stiftelsen Blue Dog Trust og lanseres nå over hele Europa.

 

Fagmiljøer står bak: Smådyrpraktiserende veterinærers forening, Norsk atferdsgruppe for selskapsdyr og Norsk Kennel Klub driver prosjektet Hunden Blå i Norge. Firmaet Kruuse Norge AS står for distribusjon.

 

For å spille Hunden Blå trenger man kun en PC med tastatur som kan spille av CD-ROM. Man trenger ingen ytterligere programmer. I foreldrehåndboken står det beskrevet hvordan man spiller spillet.

 

Slik får du tak i Hunden Blå: Du kan kjøpe Hunden Blå hos oss for 99 kroner. Du kan også kjøpe hos veterinærer, atferdskonsulenter og NKK. Prisen vil hos de aller fleste ligge rundt 99 kroner. Dette er i utgangspunktet et non-profit prosjekt som ideelt selges med minimal fortjeneste.

Innhold: Foreldrehåndbok og Cd.

 

Bare send en mail om du er interessert :)