Hvitulven kennel ønsker aktive forverter!!


Det å ta en hund på fôr innebærer ganske enkelt at du som fôrvert mottar en valp fra oss som du tar vare på fra den er valp og livet ut. Vi står som formelle, juridiske eiere av hunden og har rett til å ta den med på utstilling samt bruke den i avl, men hunden er ”din” i det daglige og bor hos deg livet ut.

Hunden blir forvertens i den forstand at den vokser opp hos forverten og skal være en del av familien og være med på det familien driver med. Den skal behandles akkurat som om den var forvertens egen hund.

 

 Fôrverten forplikter seg til å gi hunden de beste vilkår for å bli en god avlshund i form av sosialisering, trening og daglig omsorg.

Ellers forventes det at du holder en god dialog med oss om hunden slik at vi kan samarbeide om den best mulig. I tillegg vil vi i korte perioder be om å få låne hunden, både til å trene med den og bli kjent med den.
For å sikre nær og god kontakt med våre fôrhunder, kan du dessverre ikke bo for langt unna oss og vi ønsker derfor fôrverter som bor på østlandet.

I praksis er det ingen stor forskjell mellom å ha en hund på fôr og det å eie hunden. En fôrvertavtale blir inngått skriftlig med oss.

Ta kontakt med oss om du er interessert, så sender vi deg mer informasjon om fôrvertsavtale.

 

 

HUSK:


Hvis du vil være fôrvert, så bli godt kjent med oppdretteren før du går inn på noen avtaler, snakk med andre som er fôrverter og lytt til deres erfaringer på godt og vondt. Ikke skriv under på noe du ikke er enig i for å få en gratis hund eller fordi det er den eneste måten å få DEN hunden på!
Pass på at alt dere har avtalt er skriftlig, slik at det ikke er noen tvil om HVA dere er blitt enige om.
Vi har selv sett og hørt om fôrvertavtaler som vi synes er ren utnyttelse av fôrverten!

VÆR DERFOR FORSIKTIG OG TENK DERE GODT OM FØR DERE UNDERTEGNER EN FÔRVERTAVTALE